Publications

English version of the report ”What’s at stake? A geopolitical perspective on the Swedish economic exposure in Northeast Europe”
This is a translated version of a report that describes Swedish trade and investment in Northeast Europe and how geopolitical tensions could develop in the short- and medium-term.
Download the report here: What’s at stake?


Temarapport ”Vad står på spel? Geopolitik och Sveriges ekonomiska exponering”
En rapport som behandlar geopolitiska risker och svenska bolags ekonomiska exponering i Nordöstra Europa mot år 2020.
Ladda ner rapporten här: Vad står på spel


Outlook 2014:2 in English
Swedish Growth Barometer’s second Outlook of 2014 contains an update and a summary of our economic forecast as well as a summary of a thematic study on shifting consumption patterns in China and India.
Download the Outlook here: Swedish Growth Barometer Outlook 2014_2

Temarapport ”När världsmedborgaren blir medelklass”
Fördjupad analys av hur konsumtionsmönstren i världen kommer att skifta fram till år 2030, med fokus på Indien och Kina.
Ladda ner rapporten här: När världsmedborgaren bli medelklass

Outlook 2014:2
Innehåller redovisning av det globala marknadsläget, en  uppdaterad konjunkturprognos samt en sammanfattning av temarapporten ”När världsmedborgaren blir medelklass”.
Ladda ner Outlooken här: Sv_TB_Outlook 2014_2

Konjunkturprognos 23 september 2014
Svensk Tillväxtbarometers konjunkturprognos från september 2014, där vi ger vår syn på konjunkturutvecklingen.
Ladda ner prognosen här: Svensk Tillväxtbarometers konjunkturprognos 140923

Outlook 2014: 1
Innehåller redovisning av det globala marknadsläget, en  uppdaterad konjunkturprognos samt en sammanfattning av temarapporten ”The New Normal”.
Ladda ner Outlooken här: Outlook 2014-1

Temarapport ”The New Normal: Räkna med lägre global tillväxt”
Fördjupad analys av den framtida trendtillväxten på längre sikt.
Ladda ner rapporten här: The New Normal

Marknadsläge 22 maj 2014
Presentation av marknadsläget i samband med Svensk Tillväxtbarometers möte den 22 maj.
Ladda ner presentationen här: Globalt marknadsläge 140522

Konjunkturprognos 24 april 2014
Svensk Tillväxtbarometers första konjunkturprognos tar avstamp i de senaste årens ekonomiska trender med en längre tillbakablick för att ge en grund till vår syn på konjunkturutvecklingen.
Ladda ner prognosen här: Svensk Tillväxtbarometers konjunkturprognos 140424