Robotik

Robotar förknippas främst med automation inom tillverkningsindustri. Industrirobotar är fortfarande det största segmentet men det är inom nya områden i tjänstesektorn, på konsumentmarknader och inom försvarsindustrin där utvecklingen går snabbast. Var sker utvecklingen och vilka är marknadsledande? Hur påverkas svenska företag, och hur påverkas den svenska marknaden? Vad händer med jobben?


Gå till projektet