Skifferboomens konsekvenser

Skifferboomen är ett resultat av att fracking gjort nya naturgasfyndigheter tillgängliga. Hittills har främst USA byggt ut produktionen men konsekvenserna är världsomspännande. Den globala energimarknaden förändras och en mängd produkt- och tjänstemarknader påverkas.


Gå till projektet